ΕΛΛΑΔΑ

Κακουργηματική φοροδιαφυγή από τις εταιρείες Μαρινόπουλου – Στα 1,2 δισ. ευρώ τα «φέσια»

Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις πως απλήρωτες οφειλές της Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου και της φαρμακευτικής εταιρείας ΦΑΜΑΡ είχαν ως αποτέλεσμα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο να αυξηθούν το Φεβρουάριο του 2022 κατά 800 εκατ. ευρώ σε μηναία βάση προκάλεσε αίσθηση.

Το γεγονός είναι αξιοσημείωτο, για πολλούς λόγους. Αφενός διότι αποδείχθηκε πως οι εν λόγω εταιρείες δεν πλήρωναν για πολλά χρόνια φόρους εισοδήματος και δεν κατέβαλλαν φόρο μισθωτών υπηρεσιών και ΦΠΑ ως όφειλαν.

Αφετέρου διότι πέντε χρόνια μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος και η μεταβίβασή της στην Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, προκύπτει πως η υπαγωγή της Μαρινόπουλος στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα βασίσθηκε σε πλαστά και εξωραϊσμένα στοιχεία. Από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Εφορία Ανώνυμων Εταιρειών στις εταιρείες Μαρινόπουλου προκύπτει πως το συνολικό ποσό των προστίμων και όλων των οφειλών προς την εφορία ξεπερνάει τα 1,2 δισ. ευρώ. Ήτοι εκτός από τα 800 εκατ. ευρώ που ήδη έχουν αναγνωρισθεί ως ληξιπρόθεσμα, το επόμενο διάστημα θα προστεθούν ακόμη 400 εκατ. ευρώ στα «φέσια» των εταιρειών της Μαρινόπουλος προς το Δημόσιο.

Το σχέδιο εξυγίανσης

Υπενθυμίζεται πως στο σχέδιο εξυγίανσης που είχε καταθέσει η Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου στο Πτωχευτικό Δικαστήριο το 2016 υποστήριζε πως οι υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχονταν τότε αθροιστικά σε 100,839 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών, τα 49,073 εκατ. ευρώ υποστήριζε πως αφορούσαν σε οφειλές προς την εφορία και τα 51,765 εκατ. ευρώ χρέη προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τελικά, από τους ελέγχους της Εφορίας Ανώνυμων Εταιρειών, οι οποίοι έγιναν αφού πρώτα είχε προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία, προέκυψε πως οι απλήρωτές υποχρεώσεις των εταιρειών της Μαρινόπουλος ήταν πολλαπλάσιες και πως η Διοίκηση της εταιρείας απέσπασε την συμφωνία εξυγίανσης ψευδόμενη στο δικαστήριο.

Μάλιστα, στη βάση της συμφωνίας εξυγίανσης που επετεύχθη το 2017 η εταιρεία πέτυχε την περικοπή κάθε φύσεως τόκων και προσαυξήσεων από φόρους του Ελληνικού Δημοσίου και εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, «κούρεμα» της τάξεως του 50%, σε υποχρεώσεις προς ΔΕΚΟ και ΟΤΑ και μεγάλη περίοδο αποπληρωμής 250 μηνιαίων δόσεων για τις οφειλές της προς το Δημόσιο.

Από στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb.gr προκύπτει πως στο τέλος του 2019 οι ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές της Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου ανέρχονταν σε 56,7 εκατ. ευρώ, οι δόσεις προς την εφορία που τελούσαν σε αναστολή ήταν ύψους 55,5 εκατ. ευρώ και οι ληξιπρόθεσμες δόσεις προς την εφορία ανέρχονταν σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο η ΦΑΜΑΡ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμάκων και Καλλυντικών δεν εμφάνιζε ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές και είχε χρέη προς την εφορία της τάξης των 172.000 ευρώ. Προφανώς η εισαγγελική έρευνα και εν συνεχεία η έρευνα της Εφορίας Ανώνυμων Εταιρειών απεκάλυψαν πως τα προαναφερόμενα μεγέθη ήταν μόνον αυτά που η Μαρινόπουλος δεν έκρυβε «κάτω από το χαλί».

Οι βεβαιώσεις αποδοχών

Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία από τις Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Βεβαιώσεις Αποδοχών) της ΦΑΜΑΡ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμάκων για τα έτη 2005 -2019.

Από τον πίνακα που παραθέτουμε προκύπτει πως από το 2005 έως το 2009 η ΦΑΜΑΡ εμφάνιζε εργαζόμενους που στον αριθμό άγγιζαν τους 3.200 μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση και οι οποίοι λάμβαναν κατά μέσο όρο ετήσιες αποδοχές ύψους 8.000 ευρώ. Ξαφνικά από το 2011 ο αριθμός των εργαζομένων μειώνεται σχεδόν στο μισό και οι ετήσιες απολαβές τους μεταξύ 2011 και 2019 υπερδιπλασιάζονται και σε μέσα επίπεδα διαμορφώνονται στα 25.500 ευρώ περίπου! Μάλιστα, το 2014 το ετήσιο κόστος για την καταβολή μισθών άγγιξε τα 90 εκατ. ευρώ και οι μέσες ετήσιες απολαβές για κάθε εκ των 1.474 εργαζομένων της ΦΑΜΑΡ εκείνο το έτος ανήλθαν σε μέσα επίπεδα σε 60.720 ευρώ ανά εργαζόμενο! Η δυσαναλογία αυτή όπως καταγράφεται στις Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών είναι αξιοπρόσεκτη.

Αντιθέτως από την ΦΑΜΑΡ, η εικόνα από τις Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Βεβαιώσεις Αποδοχών) της Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου είναι πιο γραμμική και εξηγήσιμη και συνάδει με την εικόνα της αγοράς τα χρόνια των Μνημονίων και πριν από αυτά.

Από το 2005 έως το 2009 η Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου εμφάνιζε εργαζόμενους που στον αριθμό άγγιζαν τους 14.000 μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση και οι οποίοι λάμβαναν κατά μέσο όρο ετήσιες αποδοχές ύψους 10.000 ευρώ. Από το 2012 ο αριθμός των εργαζομένων μειώνεται και οι ετήσιες απολαβές τους αυξάνονται έως και το 2017, οπότε η εταιρεία τέθηκε σε εξυγίανσή. Σε μέσα επίπεδα οι εν λόγω μισθοί διαμορφώθηκαν στα 11.300 ευρώ περίπου την πενταετία 2012-2017!

Δεδομένου ότι σήμερα, έξι χρόνια μετά την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης της Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου η έρευνα των Αρχών αποκαλύπτει πως τα «φέσια» της εταιρείας προς τους πιστωτές της δεν ήταν μόνον τα 1,3 δισ. ευρώ που εμφάνισε προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο, αλλά συνολικά διαμορφώνονται σε 2,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν και απλήρωτους φόρους εισοδήματος, φόρο μισθωτών υπηρεσιών και ΦΠΑ ύψους 1,2 δισ. ευρώ, η Δικαιοσύνη πρέπει να ερευνήσει σε βάθος τις ευθύνες της Διοίκησης της Μαρινόπουλος και ειδικά το πως ψευδόμενη στο Πτωχευτικό Δικαστήριο για τις υποχρεώσεις της πέτυχε να υπαχθεί η εταιρεία στο άρθρο 99 και να τεθεί σε εξυγίανση.

Καθώς η ΑΑΔΕ από την πλευρά της έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να βεβαιώσει τους φόρους, αμέσως μετά τη σκυτάλη θα λάβει η Οικονομική Εισαγγελία η οποία θα ασκήσει τις διώξεις, στη βάση όσων προβλέπει η προσφάτως αναθεωρημένη νομοθεσία για την κακουργηματική φοροδιαφυγή.

Πηγή newsbomb.gr

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top