ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΤΟΠΙΚΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων με 23 θέματα

Η πρόσκληση και τα 23 θέματα της συνεδρίασης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  14ης  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 29η του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των  θυρών [πλην των εκπροσώπων των  ΜΜΕ και ένας ανά μέσο], σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούμε το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27-07-2020 και ώρα 12.00 , να δηλώσετε στη Γραμματεία του Δ.Σ., αν, στην εν λόγω συνεδρίαση, θα έχετε φυσική παρουσία, ή θα συμμετέχετε σ’ αυτή με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα στην αίθουσα συνεδριάσεων, για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε με τηλεδιάσκεψη, σας ενημερώνουμε  ότι  θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο :  https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣτου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   29/7/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  28229 –  24/7/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 1ο Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης
  ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 2ο Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 4ο Απευθείας ανάθεση  σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης- καθορισμός αμοιβής «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου  ΓΕΛ  -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 5ο Αποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 6ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 7ο Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το έτος 2021
Εισηγητής Δήμαρχος
  ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 8ο Περί  έγκρισης  σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων- Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου
Εισηγητής Δήμαρχος
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 9ο Αναστολή διενέργειας εμποροπανήγυρης και ανάκληση των υπ.αριθ.158/2020, 163/2020, 164/2020 και 165/2020 αποφάσεων του Δ.Σ.
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 10ο Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 11ο Σύσταση  Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 12ο Χορήγηση  άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,στ΄ βρεφονηπιακό σταθμό ,ζ΄ βρεφονηπιακό σταθμό και παιδικό σταθμό του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
 
Θέμα 13ο Προσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 14ο Παραχώρηση χρήσης 21ου , 25ου & Δημοτικού Σχολείου Λειανοκλαδίου για την ίδρυση &  λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
 
Θέμα 15ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ .Αθανάσιος Παπαχρήστος
 
Θέμα 16ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 17ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 23.269,50 τ.μ. εντός των ορίων της Κοινότητας Ροδωνιάς
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 18ο Έγκριση υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 19ο Επέκταση φωτισμού– μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 20ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 21ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 22ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 23ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5
Εισηγητής Δήμαρχος

Tags

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker